Ποιοι είμαστε

Ο Κύκλος Προσωπικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2011 και είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας ζωής καθώς και την ενδυνάμωση και ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Επικεντρώνει την προσπάθειά του στην οργάνωση δράσεων για όλους καθώς και τη διεξαγωγή εξειδικευμένων προγραμμάτων για Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Προάγει τον επαγγελματισμό, κυρίως μεταξύ των νέων, και υποστηρίζει τις προσπάθειες εξεύρεσης απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Σχεδιάζει και διεξάγει έρευνες, σε συνεργασία με Πανεπιστημιακούς φορείς, Οργανισμούς και Συλλογικά Επαγγελματικά Όργανα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και τη σύνθεση γνώσεων από πεδία της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και της πνευματικής παράδοσης.

Η φιλοσοφία μας

Κάθε άνθρωπος, σε κάποια στιγμή στη ζωή του, έρχεται αντιμέτωπος με τα βασικά υπαρξιακά ερωτήματα. Ποιος είναι και τι σχέση έχει με τον κόσμο.

Με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε από την οικογένεια και το κοινωνικό μας περιβάλλον καθώς και τις εμπειρίες κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, σχηματίζουμε μιά εικόνα για τον εαυτό μας και τον κόσμο που μας περιβάλλει. Αυτή είναι η πρώτη μας άποψη για τον κόσμο, την οποία αποδεχόμαστε ως αληθινή. Με βάση αυτή τη θεώρηση ζούμε και συνδιαλεγόμαστε με το περιβάλλον και τους συνανθρώπους μας.

Τέτοια ερωτήματα έχουν απασχολήσει τα φωτεινότερα μυαλά ανά τους αιώνες και πολλοί φιλόσοφοι, μύστες και πνευματικοί έχουν διατυπώσει τις σκέψεις τους σε κείμενα που θεωρήθηκαν σπουδαίας αξίας και τα οποία ασπάσθηκαν εκατομμύρια ανθρώπων ανά την υφήλιο.

Καθώς ωριμάζουμε νοητικά, αναπτύσσουμε κρίση και κατανόηση κι εξακολουθούμε και παρατηρούμε τόσο τον εαυτό μας όσο και το περιβάλλον μας. Ανταλλάσουμε απόψεις με άλλους, μέσω του διαλόγου, και ερχόμαστε σε επαφή με ιδέες που βρίσκουμε γραμμένες σε βιβλία ή στο διαδίκτυο.

Η θεώρηση που είχαμε σχηματίσει, η οποία δεν ήταν παρά μιά υπόθεση εργασίας που αποδεχθήκαμε ως αληθινή και πιστέψαμε, ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται πλέον στις παρατηρήσεις, τις διαπιστώσεις και τους συλλογισμούς μας. Τότε, δημιουργείται μιά εσωτερική αντίφαση την οποία καλούμαστε να διευθετήσουμε.

Η αναγνώριση της αδυναμίας της παλαιάς θεώρησης να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες μας εμπειρίες, ιδανικά οδηγεί στην αναθεώρηση και το σχηματισμό μιάς καινούργιας υπόθεσης εργασίας, η οποία θα αποτελέσει τη νέα βάση για την οργάνωση της ζωής μας.

Με παρόμοιο τρόπο, δηλαδή με την παρατήρηση και την αναθεώρηση, αναπτύχθηκε η επιστημονική γνώση που διαθέτουμε σήμερα. Είναι ένας τρόπος που προάγει την ελευθερία, την αυτονομία και την ανεξαρτησία και αυτός ο τρόπος προτείνεται να υιοθετηθεί κατά την πορεία της προσωπικής μας ανάπτυξης.