Ο Κύκλος, κατά τα τελευταία χρόνια, έχει οργανώσει προγράμματα Προσωπικής Ανάπτυξης, Συμβουλευτικής, Coaching, Ειδικών Νοητικών Τεχνικών, Μνημοτεχνικής καθώς και ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα για άτομα που ανήκουν σε Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

Το Φθινόπωρο του 2016 θα υλοποιήσει μία δράση ευρύτερης κλίμακας, η οποία σχεδιάζεται κατά τα τελευταία τρία χρόνια, που αφορά ανέργους νέους και νέες, με απώτερο στόχο την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στα Προγράμματα μας.

Εάν επιθυμείτε να ενισχύσετε την προσπάθειά μας αυτή, επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες.

Διεπιστημονική Επιτροπή Πνευματικής Καλλιέργειας και Πολιτισμού

Η δράση αυτή είναι μία πρωτοβουλία του Κύκλου, η οποία αφορά την οργάνωση συναντήσεων που θα ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2016 για την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εξεχόντων ανθρώπων, κυρίως από τον χώρο των επιστημών και της τέχνης.

Ο στόχος είναι η σύνθεση γνώσεων και εμπειριών, όπως και η δημιουργία του κατάλληλου θεωρητικού υποβάθρου, το οποίο θα επιτρέψει τη δημιουργία συνεργιών μεταξύ των επιμέρους προγραμμάτων, δράσεων, εκπαίδευσης και ερευνητικού έργου από τον Κύκλο καθώς και από κάθε σχετικό συνεργαζόμενο φορέα, εξυπηρετώντας τον ευρύτερο σκοπό της αναβάθμισης των συνθηκών διαβίωσης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα.