Επικοινωνία

Κεντρικά γραφεία:

Λαυρίου 110, 3ος όροφος
Αλσούπολη, 14235 Αθήνα
Τηλ. 210-6852444
info@kyklos.org.gr

Υποκατάστημα:

Μάκρης 9Α & Μάρκου Μπότσαρη
Αιγάλεω, 12241 Αθήνα
Τηλ. 210-5310503
aigaleo@kyklos.org.gr