Συνεργάτες

Η ομάδα του Κύκλου αποτελείται από καταξιωμένους επαγγελματίες καθώς και από φορείς και νομικά πρόσωπα εξειδικευμένα στο αντικείμενο τους. Η ομάδα των συνεργατών μας αριθμεί ήδη διψήφιο αριθμό μελών και καλύπτει ευρύ φάσμα αντικειμένων, προάγοντας τους σκοπούς του Κύκλου σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και των συνθηκών διαβίωσης.