Ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το πρόγραμμα ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων αναδεικνύει τα ταλέντα και τα χαρίσματα που διαθέτει κάθε άνθρωπος, βοηθά στην ενδυνάμωση και καλλιεργεί τον επαγγελματισμό με ένα καινοτόμο συνδυασμό Coaching, Φιλοσοφίας, Ψυχολογίας, Συμβουλευτικής και Πνευματικότητας.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται προέρχονται τόσο από τη σύγχρονη επιστήμη όσο και από πνευματικές παραδόσεις αιώνων και καλλιεργούν εκείνες τις ιδιαίτερες δεξιότητες και λειτουργίες που είναι κρίσιμες στην καθημερινή επιτέλεση του έργου κάθε επαγγελματία.

Ενδεικτικά: Βελτιώνεται η διαύγεια, η ευθυκρισία, η ικανότητα συγκέντρωσης, η ενεργή ακρόαση και η αποτελεσματική επικοινωνία, η ενσυναίσθηση (empathy), η άνεση στην έκφραση, η εσωτερική συγκρότηση, η ψυχραιμία, η αντοχή και το ψυχικό σθένος (resilience) και καλλιεργείται το ομαδικό πνεύμα. Δίνοντας πραγματικό νόημα στις επιλογές μας, βελτιώνεται το ηθικό, η ικανοποίηση από την εργασία, η προσωπική απόδοση και διευκολύνεται η επίτευξη των επιδιώξεων μας. Διευρύνεται η αντίληψη και η αναπτύσσεται η βαθύτερη κατανόηση των πραγμάτων, ικανότητα απαραίτητη για την ορθή λήψη αποφάσεων.

Ο κορμός του προγράμματος περιλαμβάνει εβδομαδιαίες ομαδικές συναντήσεις, που διαρκούν συνολικά σαράντα εβδομάδες σε κάθε έτος. Σε αυτές τις συναντήσεις ορίζονται οι στόχοι, παρουσιάζονται στοιχεία από τα κατάλληλα επιστημονικά πεδία που βοηθούν στην κατανόηση του χαρακτήρα του ατόμου και του ρόλου του επαγγελματία, εισάγονται οι κατάλληλες τεχνικές που αναπτύσουν τις δεξιότητες και εξηγείται ο τρόπος εφαρμογής τους στην καθημερινότητα, στο επαγγελματικό περιβάλλον. Σε κάθε συνάντηση συμπεριλαμβάνεται ανατροφοδότηση, με σκοπό τη σταδιακή εμπέδωση των βασικών τεχνικών και την προοδευτική εξέλιξη τους, που με τη σειρά της επιτρέπει πρόσβαση σε τεχνικές ανωτέρων επιπέδων.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε τρείς ετήσιους κύκλους και περιλαμβάνει, επίσης, εργαστήρια εξειδικευμένων ομιλητών από τον ακαδημαϊκό και τον επαγγελματικό χώρο, οι οποίοι προσκαλούνται και πραγματεύονται θέματα που διευκολύνουν στην εμβάθυνση και την κατανόηση πτυχών του προγράμματος.

Διεξαγωγή: Ιωάννης Χουρδάκης και συνεργάτες