Βασικές αρχές ψυχολογίας & συμβουλευτικής

Σειρά έξι συναντήσεων όπου παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της Ψυχολογίας και της Συμβουλευτικής, χρήσιμες σε κάθε νέο επαγγελματία.

Διεξαγωγή: Ομάδα Συμβουλευτικής Κύκλου