Ασκήσεις mindfulness – Gurdjieff

Οι σπάνιες αυτές ασκήσεις αποτελούν μοναδικό εργαλείο διεύρυνσης της προσοχής και της συνείδησης και συνδυάζονται με κατάλληλες ασκήσεις αναπνοής και συγκέντρωσης. Διεξάγονται σε δίωρες ομαδικές συναντήσεις κάθε δεύτερη εβδομάδα.

Διεξαγωγή: Ιωάννης Χουρδάκης