Γιόγκα

Με αναγνωρισμένα οφέλη στο σώμα και την ψυχική ευεξία, το πρόγραμμα αυτό υποβοηθά την ανάπτυξη κάθε νοητικής ή ψυχικής δεξιότητας. Διεξάγεται σε τάξεις των δέκα έως δώδεκα ατόμων δύο φορές εβδομαδιαίως.

Διεξαγωγή: Ευγενία Πετριτσοπούλου