Διατροφολογία

Η διατροφή μας αποτελεί την κύρια πηγή ενέργειας για κάθε σωματική και νοητική εργασία. Περιλαμβάνει μία διαγνωστική συνάντηση και μηνιαία παρακολούθηση για χρονικό διάστημα 6 μηνών.

Διεξαγωγή: Ομάδα επιστημονικής διατροφής