Επαγγελματική ταυτότητα

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τη δημιουργία λογοτύπου, επαγγελματικών καρτών, εντύπων αλληλογραφίας και κάθε άλλου σχετικού μέσου που χρησιμοποιεί κάθε επαγγελματίας για την προβολή του.

Διεξαγωγή: Βασιλική Χρυσαφούδη