Βασικά οικονομικά για ελεύθερους επαγγελματίες

Σεμινάριο τεσσάρων ωρών, όπου εξηγούνται τα σημαντικότερα σημεία που πρέπει να έχει υπ’ όψιν του κάθε νέος επαγγελματίας για τον σωστό προγραμματισμό των οικονομικών και λογιστικών του υποθέσεων.

Διεξαγωγή: Ιωάννα Χαραλαμπόγλου