Τεχνικές εκφοράς λόγου

Σύμφωνα με το Νίτσε “γινόμαστε ο ήχος μας”. Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στην καλλιέργεια των καταλλήλων ηχοχρωμάτων και βελτιώνει δραστικά τον τρόπο και την ποιότητα της επικοινωνίας. Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο σε όλους τους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν το λόγο ως βασικό εργαλείο, όπως ηθοποιοί, ανώτερα στελέχη, θεραπευτές, coaches και άλλοι. Διεξάγεται εβδομαδιαίως σε ατομικές συναντήσεις της μιάς ώρας ή σε μικρές ομάδες, με διάρκεια δύο ώρες.

Διεξαγωγή: Ηδύλη Τσαλίκη